De praktijk biedt individuele psychotherapie, inzichtgevend dan wel steunend-structurerend, voor volwassenen vanaf 18 jaar. De aanpak is afhankelijk van de vraag en klachten.

Ik werk zowel klachtgericht (uw klacht als focus) als persoonsgericht (uw persoonlijkheid als focus).

Klachten waar ik u bij zou kunnen helpen:

 • persoonlijkheidsproblematiek
 • depressieve klachten
 • angst- en paniekklachten (onzekerheid, perfectionisme, faalangst)
 • overspannenheid/burnout klachten
 • veelvuldig piekeren
 • problemen op het werk
 • rouw
 • levensfaseproblemen

 

Wat ik niet behandel:

 • relatie- of gezinstherapie
 • zelfbeschadiging en ander ernstig destructief gedrag
 • acute suïcidaliteit of psychosen
 • middelenmisbruik

 

Voor dergelijke problemen en in geval van crisis sluit het hulpaanbod van een GGZ-instelling beter aan.