Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Gecontracteerde zorg
Uw behandeling wordt 100% vergoed door uw zorgverzekeraar als de praktijk een contract heeft afgesloten met uw verzekeraar. Psychotherapie valt onder de basis ziektekostenverzekering. Dit betekent dat je, ook zonder aanvullende verzekering, in aanmerking komt voor vergoeding van de behandeling.
Met de meeste (grote) zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten:

  • DSW
  • Achmea
  • CZ
  • Menzis
  • VGZ
  • Multizorg

Aan het einde van de behandeling wordt de rekening in zijn geheel naar de zorgverzekeraar gestuurd. Houdt u wel rekening met uw eigen risico, deze zal worden aangesproken. Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

De huisarts bepaalt voor welke vorm van zorg U in aanmerking komt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de Generalistische basis GGZ en de Specialistische GGZ.

Generalistische basis ggz is er om milde tot matige psychische klachten die nog niet zo lang bestaan, te verlichten.

Specialistische ggz is er wanneer klachten al langere tijd bestaan en ernstiger zijn. Vaak worden ze aangestuurd door zich herhalende patronen. Het doel is om een structurele verandering in de persoonlijkheid tot stand te brengen, waardoor de kans kleiner wordt dat klachtenpatronen terugkeren.

De meeste behandelingen voer ik uit in het kader van de gespecialiseerde GGZ. Een deel van de behandelingen voer ik uit binnen de basis GGZ. Het is dus belangrijk dat de huisarts de juiste verwijzing doet. Bij twijfel is zo nodig overleg mogelijk.

Onvolledig behandeltraject:
In het geval dat er geen diagnose wordt gesteld en/of u niet doorgaat met de behandeling, dan wordt het dossier na het eerste of tweede gesprek gesloten en wordt u terugverwezen naar de huisarts. Bij uw zorgverzekeraar zal dan de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht worden.

Niet-gecontracteerde zorg
Indien er geen sprake is van een diagnose die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg (het zogenaamde ‘OZP’, onverzekerde prestatie) of als u de therapie verkiest geheel zelf te betalen is het tarief €98,00 per sessie van 45 minuten.

Een verwijzing van de huisarts is dan niet nodig.

Niet verschijnen op een afspraak of te laat afbellen
Mocht u onverhoopt niet op een afspraak kunnen verschijnen, dan verzoek ik u vriendelijk zo vroeg mogelijk af te melden. Mocht dit afmelden plaats hebben binnen de 24 uur voorafgaande aan de afspraak dan ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen tegen een tarief van €50,-. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

De behandeling bestaat uit tijd die ik besteed aan direct contact met u (gesprekken, contacten per e-mail en telefoon). Naast deze directe tijd, is er ook sprake van indirecte tijd; dit is de tijd die ik bijvoorbeeld besteed aan de voorbereiding van het gesprek met u, het schrijven van een verslag naderhand, overleg met uw huisarts, het maken van rapportages, uitwerken van uw testmateriaal, etc. Deze indirecte tijd is tevens onderdeel van uw behandeling. Daardoor kan het zijn dat er meer tijd in rekening wordt gebracht dan dat u zelf heeft doorgebracht bij uw behandelaar.