Opleiding
Mijn naam is Ulas Cardakli en ik ben opgeleid tot BIG geregistreerd Psychotherapeut en GZ-psycholoog.

Mijn opleiding tot psychotherapeut was vooral integratief van aard, wat betekent dat ik diverse methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn, op een verantwoorde wijze kan combineren.

Echter, het psychodynamisch gedachtegoed is in de loop der tijd wel mijn belangrijkste denkkader geworden. Als psychodynamisch psychotherapeut richt ik mij op de psychische klachten en problemen waarvoor u hulp zoekt. Ik los geen problemen voor u op, maar probeer u te helpen dingen vanuit een ander perspectief te zien en u te motiveren tot verandering en groei.

Ik heb verschillende ‘evidence based’ vervolgopleidingen gevolgd op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek maar ben vooral gespecialiseerd in Mentalization Based Treatment (M.B.T) en Dynamic Interpersonal Therapy (D.I.T).

Door M.B.T leer je je eigen gedrag en dat van anderen begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie. Hierdoor leer je zogezegd beter ‘mentaliseren’. Dat helpt je om beter met anderen en jezelf om te gaan.

Een voorbeeld van mentaliseren: “Ik heb boos gereageerd op Sonja omdat zij kortaf reageerde op mijn vraag. Nu ik erover nadenk, herinner ik me dat zij vertelde hoe druk zij het had. Ik dacht dat zij kortaf reageerde omdat ze vond dat ik het niet goed gedaan had. Mogelijk reageerde ze zo omdat ze het druk had. Dat kan gebeuren. De volgende keer zal ik eerst vragen of het uitkomt voordat ik een vraag stel.”.

Goed kunnen mentaliseren is een belangrijke vaardigheid om jezelf en de ander beter te begrijpen. Dit zorgt ervoor dat je beter in staat bent om emoties en stress te reguleren. Ook in relaties tussen mensen is het vermogen om te kunnen mentaliseren heel belangrijk. Als je jezelf kunt verplaatsen in het perspectief van de ander, dan ben je in staat om intieme, productieve en ondersteunende relaties aan te gaan. Door te mentaliseren kun je je verbonden voelen met anderen en kun je jezelf tegelijkertijd ervaren als een autonoom individu met eigen emoties, gedachten en meningen.

Een doelstelling van D.I.T is het vermogen tot mentaliseren, ook onder stressvolle omstandigheden, te versterken. Tevens worden in de therapie mogelijke verbanden onderzocht tussen de klachten en de relatiepatronen met anderen. Samen met de therapeut probeer je zicht te krijgen op de automatische belevingen die je doorheen je leven ontwikkeld hebt ten aanzien van anderen. Deze zijn mede bepalend voor inadequate relatiepatronen en teleurstellende ervaringen.

Beter mentaliseren, ook onder stressvolle omstandigheden en het bijstellen van niet meer passende en automatische belevingen over anderen, zijn belangrijke doelstellingen van de therapie. Hierdoor wordt het mogelijk om sneller dan voorheen teleurstellende ervaringen te corrigeren, wat helpt om toekomstige moeilijkheden te voorkomen.

Na een geslaagde D.I.T-behandeling heeft de cliënt zicht gekregen op voorheen nog veelal onbewuste gevoelens en motieven die een rol spelen bij zijn problemen en op zichzelf in relatie met anderen. De cliënt is beter in staat om te mentaliseren en na te denken over gevoelens en gedrag van zichzelf en anderen, zodat de emotionele binnenwereld beter gereguleerd wordt en relationele verhoudingen minder verstoord worden. De zelfbeleving verandert hierdoor over het algemeen ook.

Naast M.B.T en D.I.T is het binnen mijn praktijk ook mogelijk dat ik (zo nodig) ook interventies vanuit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) kan inzetten.

Werkervaring
Van 2006 t/m 2014 heb ik gewerkt bij de RIAGG Rijnmond in Vlaardingen en Schiedam, op de afdelingen Aanmelding & Consult (intakes, kortdurende behandelingen en psychologisch onderzoek) en later ook op de afdeling Psychotherapie waar ik ruime ervaring heb opgedaan met langdurende therapieën gericht op de persoonlijkheid.

In 2015 ben ik gaan werken bij PsyQ in Rotterdam, binnen het zorgprogramma Persoonlijkheidsproblematiek, waar mijn focus vooral bij groeps- en individuele therapieën kwam te liggen. Na een kort dienstverband ben ik in hetzelfde jaar overgestapt naar de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin, gevestigd in Rotterdam. Naast mijn eigen praktijk in Maassluis ben ik daar nog steeds drie dagen per week werkzaam.

 

Registraties:

  • Gezondheidszorgpsycholoog  : 69912039125
  • Psychotherapeut                       : 89912039116
  • Geregistreerd als MBT-Basistherapeut in MBT-Register

Lidmaatschappen:
Lid NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie)

 

NVGzPbig_register_logo

AGB code : 94-013814

AGB code praktijk : 94-060830

KvK : 61029424