Welkom!

Sincera is een kleinschalige, vrijgevestigde praktijk voor psychotherapie.

Iedereen heeft wel eens problemen of klachten die het leven op een onaangename manier beïnvloeden. Soms lukt het om daar zelf een oplossing voor te vinden en soms gaat dit vanzelf of met hulp van vrienden en familie weer over. Echter wanneer de klachten blijven of zelfs erger worden en het niet lukt om er op eigen kracht uit te komen dan kan deskundige hulp nodig zijn.

Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve behandelmethode voor psychische stoornissen en problemen.  Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstigere psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is.

Doel

Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als die van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren.

Wanneer psychotherapie?

Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze behandeling bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Het is de voorkeursbehandeling voor kinderen, volwassenen en ouderen met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek, en vaak persoonlijkheidsproblematiek. 

In mijn psychotherapiepraktijk verzorg ik individuele psychodynamische psychotherapie voor volwassenen. Als tijdens de kennismaking blijkt dat een ander soort behandeling beter aansluit bij de problematiek dan stel ik dit voor en zorg ik indien nodig voor een doorverwijzing.

De afspraken vinden doorgaans eenmaal per week of per twee weken plaats. De behandeling duurt soms enkele maanden, maar kan ook één of meerdere jaren in beslag nemen.

Nog vragen?

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem dan telefonisch contact op of stuur een bericht. U hoort zo spoedig mogelijk van mij.