Praktijkinformatie

Contact

De praktijk is gevestigd in Medisch Centrum De Dijk. Dit is een multidisciplinair centrum voor de eerstelijns gezondheidszorg in Maassluis.
Voor de deur en in de omringende woonwijk is er mogelijkheid om gratis te parkeren.

Adres:
Sincera, praktijk voor psychotherapie
Medisch Centrum De Dijk
Westlandseweg 1D
3144 CZ Maassluis

06 – 29 17 10 20

Contactformulier

Contact (#3)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden per telefoon, email of via het contactformulier hierboven. Wanneer u belt en ik niet in de gelegenheid ben om op te nemen, spreekt u dan een bericht in (met naam en telefoonnummer); gemiste oproepen worden niet vanzelfsprekend teruggebeld. Er zijn afspraakmogelijkheden op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09:00 uur en 17.00 uur.

Door het grote aantal aanmeldingen kan de wachttijd oplopen tot enkele maanden.
Wanneer u de wachttijd voor aanmelding of start therapie te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen om (elders) sneller geholpen te worden.

Benodigde documenten voor uw eerste afspraak:
• verwijsbrief van de huisarts (indien u de zorg vergoed wilt krijgen door de verzekering)
• uw verzekeringspas
• een geldig legitimatiebewijs met daarop uw Burgerservicenummer (BSN)

Afmelden

Mocht u niet naar de afspraak kunnen komen, dan verzoek ik zo vroeg mogelijk af te melden.

Niet verschijnen op een afspraak of te laat afbellen

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Wanneer dit niet lukt of u vergeet dit, dan zal de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden tegen een tarief van €75. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Kosten en vergoeding

Psychotherapie wordt 100% vergoed vanuit de basis ziektekostenverzekering mits er sprake is van een overeenkomst tussen de behandelaar en verzekeraar. Om hiervoor in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Wel zal uw zorgverzekeraar deze vergoeding verrekenen met het (resterende) deel van uw Eigen Risico (meestal €385, tenzij u dit zelf heeft verhoogd).

Gecontracteerde zorg

Met de onderstaande zorgverzekeraars heb ik een overeenkomst afgesloten:

  • DSW
  • Achmea
  • CZ
  • Menzis
  • VGZ
  • Multizorg
  • Zorg & Zekerheid

Niet-gecontracteerde zorg

Indien er geen sprake is van een DSM-V diagnose of als u de therapie verkiest geheel zelf te betalen, dan hanteer ik de geldende NZA tarieven zoals hieronder omschreven:

Intakegesprek (diagnostiek, 60 minuten)€ 200
Individueel diagnostiekconsult (45 minuten)€ 170
Individueel behandelconsult (45 minuten)€ 150
Individueel behandelconsult (60 minuten)€ 175
Telefonisch- of emailconsult (15 minuten)€ 60

Een verwijzing van de huisarts is dan niet nodig.

Crisis of spoed

De praktijk biedt geen acute zorg. Buiten de werktijden en in het weekend kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost in de buurt. 

Waarneming bij afwezigheid

Bij langdurige afwezigheid (bijv. wegens vakantie of ziekte) kunt u contact opnemen met dhr. C.W. Ting: www.aegenszorg.nl.

Waarneming is uitsluitend bedoeld voor cliënten die al bij mij in behandeling zijn. Ook tijdens waarneming geldt dat je bij zeer dringende zaken en bij crisis contact dient op te nemen met je huisarts of de huisartsenpost.

Kwaliteitsstatuut

In het Kwaliteitsstatuut van mijn praktijk kunt u lezen wat ik geregeld heb op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet.

INHOUD