Home

“Sincerity is the virtue of one who speaks and acts truly about his or her own feelings, thougths and desires.”

 

Welkom op de site van Sincera!
Iedereen heeft wel eens problemen of klachten die het leven op een onaangename manier beïnvloeden. Soms lukt het om daar zelf een oplossing voor te vinden en soms gaat dit vanzelf weer over of met hulp van vrienden of familie. Echter wanneer de klachten blijven of zelfs erger worden en het niet lukt om er op eigen kracht uit te komen dan kan deskundige hulp nodig zijn. Hulp waarbij u advies krijgt, behandeling of verwijzing naar een andere vorm van zorg. Een psycholoog of psychotherapeut kan u helpen om van uw klachten af te komen. Doorgaans zult u samen met uw behandelaar direct aan uw klachten of problemen werken. In een  betrokken,  persoonlijke  en open sfeer  wordt er samen met u gekeken wat u nodig heeft om u zich weer beter te voelen.

Psychologische zorg voor iedereen toegankelijk
Sincera is een praktijk waar generalistische basis-ggz (gbGGZ/eerstelijns zorg) aangeboden wordt. De generalistische basis-GGZ is voor cliënten die lichte tot matige niet-complexe klachten hebben en waarbij de psychische klachten beperkt zijn en nog niet zo lang bestaan. Het doel van deze vorm van therapie is om deze klachten te verlichten.

In deze praktijk wordt uitgegaan van het standpunt: kort behandelen waar het kan, lang behandelen waar het nodig is. Er wordt dan ook niet langdurig stilgestaan bij uw levensgeschiedenis, tenzij relevant voor de behandeling van uw klacht(en) van dit moment. Voor ernstiger en vaak langbestaande klachten bestaan wel  mogelijkheden voor langerdurende therapie in de regio. Ik zou met u daarover kunnen meedenken en u kunnen adviseren hierin.

 

Klik hier voor het Kwaliteitsstatuut